Doradztwo to zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji i trafnego rozstrzygnięcia w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomości. Doradztwo z zakresu rynku nieruchomości jest usługą, pomagającą „inwestorowi” w podjęciu prawidłowej decyzji co do ulokowania swoich środków w daną nieruchomość lub w każdej innej decyzji dotyczącej rynku nieruchomości. W skrócie, znaczy to tyle, że każda osoba, pragnąca zwrócić się do pośrednika posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe, może uzyskać fachową poradę w bardzo szerokim zakresie.

Doradca rynku nieruchomości przedstawi rzetelną informację dotyczącą:

- wartości rynkowej posiadanej nieruchomości,
- wartości rynkowej nieruchomości jaką zamierzają Państwo nabyć / wynająć,
- rentowności planowanej inwestycji,
- przewidywanego czasu sprzedaży danej nieruchomości,
- opłacalności,
biznes planu odnośnie dowolnie planowanej inwestycji w nieruchomości w oparciu o różnego rodzaju wnikliwe analizy, prognozę opłacalności itp.

Z całą pewnością doradztwo w zakresie rynku nieruchomości to nowa jakość i nowy rodzaj świadczonych przez pośredników usług. Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości jest usługą wielowymiarową,  na wykonanie której składa się doświadczenie i wiedza w zakresie wielu płaszczyzn oraz takich elementów jak: prawo, ekonomia, znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacji na temat struktury zatrudnienia w danym regionie, znajomości zmian cen danych nieruchomości w danym terenie w czasie, znajomości “tendencji” i “mody” co do poszczególnych regionów i wiele, wiele innych, których nie sposób wymienić.